Instalacje pneumatyczne

Instalacje sprężonego powietrza

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych w zakresie wykonywania instalacji: suchego sprężonego powietrza, wody, azotu i gazów technicznych. Zajmujemy się przyłączaniem najlepszych rozwiązań przy zastosowaniu innowacyjnych technologii.


W sprawie doradztwa bądź zapytań prosimy o kontakt:
Tel.: 58 56 240 14
Kom.: 794 290 108
Kom.: 533 566 942
E-mail: biuro@pressmann.pl

Instalacja pneumatyczna to zbiór urządzeń, które odpowiadają za przygotowanie, wytworzenie, poprowadzenie oraz odebranie sprężonego powietrza.

Zakres naszej działalności:
 • projektujemy instalacje sprężonego powietrza "od A do Z"
 • wykonujemy energooszczędne sprężarkownie "pod klucz"
 • analizujemy sieci sprężonego powietrza (audyt)
 • naprawiamy wycieki sprężonego powietrza
 • weryfikujemy wydajność sprężarek
 • dobieramy najlepszą możliwą instalacje według zapotrzebowania
 • zapewniamy opiekę gwarancyjną, pogwarancyjną i serwisową
 • wykorzystujemy ciepło oddawane z kompresora do ogrzewania pomieszczeń
O firmie

Zalety oszczędzania sprężonego powietrza:
 • koszt zakupy sprężarki to tylko 20% w skali 5 lat wykorzystywania sprężonego powietrza, zatem aż ponad 70% to koszt użytkowania takiej sprężarki, czyli wykorzystana energia elektryczna
 • dzięki szybkiemu wykrywaniu ubytków powietrza przez braki w uszczelnieniu możemy stracić nawet 30% powietrza


Instalacje pneumatyczne
W dobrze dobranej sprężarkowni powinny się pojawić:
 • sprężarki śrubowe
 • zbiorniki ciśnieniowe na sprężone powietrze
 • osuszacze
 • separator woda-olej
 • filtry
 • separatory cyklonowe
 • automatyczne spusty kondensatu
 • dobrze umiejscowione zawory

Przewody na sprężone powietrze:
Przekrój rurociągu musi być odpowiedni, ponieważ, gdy jest za mały, powoduje on spadki ciśnienia, co przekłada się na wzrost ciśnienia roboczego. Gdy chcemy dobrać odpowiedni przekrój rurociągu musimy zwrócić uwagę na wiele elementów.
Jednym z ważniejszych parametrów w instalacji sprężonego powietrza jest ciśnienie pracy oraz wydajność. Zapotrzebowanie na sprężone powietrze oblicza się za pomocą dodawania do siebie zapotrzebowania na powietrze dla poszczególnych urządzeń i maszyn lub przyjmując wydajność sprężarki. Należy również zwrócić uwagę na zapas roboczego ciśnienia, który musimy uwzględnić dobierając instalację, ponieważ w przyszłości możemy zainstalować więcej urządzeń i ciśnienie może być za małe.

Instalacji liniowa sprężonego powietrza jest często stosowana przy mniejszych instalacjach z krótkimi odcinkami przy sprężarce i najdalej oddalonym punktem odbioru. Ze względu na duże spadki ciśnienia na końcu instalacji, układ taki nie jest jednak zalecany.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest układ pętlicowy, dwururowy zapewniający równy rozdział powietrza. System pętlicowy jest jednym z tańszych rozwiązań instalacji poziomych, tak ze względu na koszt użytych materiałów jak i szybkości montażu.
Instalacje sprężonego powietrza

Głównymi czynnikami spadku ciśnienia są nieszczelności, spadki powstające w urządzeniach odbiorczych, poprzez nieodpowiednie dobranie przewodu giętkiego, w wyniku tarcia na długości rurociągu oraz spadku na armaturze, przy zwężeniach i zmianach kierunku.

Najczęściej popełnianymi błędami jest nieuwzględnianie perspektyw, które dotyczą dokładania urządzeń obsługujących sprężone powietrze, brak szybkiej rekonfiguracji w razie znalezienia uchybień lub przeprowadzania remontów instalacji oraz utrudnione umieszczanie zaworów lub elementów, które trzeba często wymieniać. Również brak zwracania uwagi na opory przepływu powietrza na armuturze, czyli na łączeniach, rozdzielaczach oraz kolankach. Odejścia, które zostaną błędnie zainstalowane mają duży wpływ na dostawanie się do odbiorników kondensatu, co przekłada się na szybszą awaryjność urządzenia. Uważać trzeba także na opory przepływu na armaturze. Kolanka i rozdzielacze także wpływają negatywnie na ciśnienie.
Profesjonalne doradztwo

Profesjonalizm

nasi specjaliści
fachowo doradzą i pomogą

Szybka realizacja

Szybka realizacja

automatyczne płatności
oraz przesyłka kurierska

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości

przed wprowadzeniem
produkty są testowane

Copyright © 2016 PressMann.pl

chicago pneumatic