Instalacje pneumatyczne

Instalacje sprężonego powietrza

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych w zakresie wykonywania instalacji: suchego sprężonego powietrza, wody, azotu i gazów technicznych. Zajmujemy się przyłączaniem najlepszych rozwiązań przy zastosowaniu innowacyjnych technologii.


W sprawie doradztwa bądź zapytań prosimy o kontakt:
Tel.: 58 56 240 14
Kom.: 535 585 618
Kom.: 794 290 108
E-mail: biuro@pressmann.pl

Instalacja pneumatyczna to zbiór urządzeń, które odpowiadają za przygotowanie, wytworzenie, poprowadzenie oraz odebranie sprężonego powietrza.

Nasza działalność w zakresie instalacji sprężonego powietrza

 • projektujemy instalacje sprężonego powietrza "od A do Z"
 • wykonujemy energooszczędne sprężarkownie "pod klucz"
 • analizujemy sieci sprężonego powietrza (audyt)
 • naprawiamy wycieki sprężonego powietrza
 • weryfikujemy wydajność sprężarek
 • dobieramy najlepszą możliwą instalacje według zapotrzebowania
 • zapewniamy opiekę gwarancyjną, pogwarancyjną i serwisową
 • wykorzystujemy ciepło oddawane z kompresora do ogrzewania wody i pomieszczeń
O firmie

Zalety oszczędzania sprężonego powietrza

 • koszt zakupy sprężarki to tylko 20% w skali 5 lat wykorzystywania sprężonego powietrza, zatem aż ponad 70% to koszt użytkowania takiej sprężarki, czyli wykorzystana energia elektryczna i serwisy. Dzięki optymalnemu doborowi sprzętu w sprężarkowni oszczędzany środowisko, czas i pieniądze
 • dzięki szybkiemu wykrywaniu ubytków powietrza możemy sporo zaoszczędzić. Przez braki w uszczelnieniu możemy stracić nawet 30% powietrza


Instalacje pneumatyczne

W odpowiednio zaprojektowanej sprężarkowni powinny się pojawić

 • sprężarki śrubowe lub łopatkowe
 • zbiorniki ciśnieniowe na sprężone powietrze
 • osuszacze
 • separatory woda-olej
 • filtry
 • separatory cyklonowe
 • automatyczne spusty kondensatu
 • dobrze umiejscowione zawory
 • system odzysku ciepła
 • rurociągi sprężonego powietrza i skroplin
 • system sterowania nadrzędnego


Rurociągi sprężonego powietrza

Gdy chcemy dobrać odpowiedni materiał, kształt i przekrój rurociągu musimy zwrócić uwagę na wiele elementów. Najważniejsze parametry przy doborze instalacji sprężonego powietrza to ciśnienie pracy, wydajność oraz określenie materiału z którego ma być wykonany rurociąg. Przekrój rurociągu musi być dobrany odpowiednio do przepływu. Zbyt mała średnica powoduje spadki ciśnienia, co przekłada się na konieczność zwiększenia ciśnienia roboczego i tym samym wzrost zużycia energii elektrycznej. Czasami zdarza się, że przekrój rurociągu jest na tyle mały, że nie ma możliwości uzyskania odpowiedniego ciśnienia i przepływu w punkcie poboru co kończy się wymianą instalacji.
Zapotrzebowanie na sprężone powietrze oblicza się poprzez sumowanie zapotrzebowania na powietrze dla poszczególnych urządzeń i maszyn przyjmując współczynnik jednoczesności użytkowania i ustalenia z przyszłym użytkownikiem specyfiki pracy zakładu. Należy również zwrócić uwagę na przyszły rozwój zakładu, ponieważ po zainstalowaniu większej ilości urządzeń ciśnienie może być za małe.
Instalacji liniowa sprężonego powietrza jest często stosowana przy mniejszych instalacjach z krótkimi odcinkami przy sprężarce i najdalej oddalonym punktem odbioru. Ze względu na duże spadki ciśnienia na końcu instalacji, układ taki nie jest jednak zalecany w dużych halach produkcyjnych.

Przy większych instalacjach najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest instalacja w kształcie pętli, zapewniająca dopływ sprężonego powietrza do każdego punktu poboru z dwóch stron. Taki system instalacji przy odpowiednio dobranych rurociągach zapewnia oszczędności ze względu na koszt użytych materiałów jak i szybkości montażu.
Instalacje sprężonego powietrza


Typy instalacji sprężonego powietrza

Na rynku dostępne jest wiele systemów, które umożliwiają zbudowanie wydajnej instalacji sprężonego powietrza. Można skonstruować instalację z plastiku, miedzi, stali ocynkowanej, aluminium, rur stalowych i innych. Każdy sposób ma swoje wady jak i zalety, dlatego warto zastanowić się nad sposobem wykonania instalacji pneumatycznej przed rozpoczęciem prac.

 • plastik – bardzo niska cena materiału, wysoka cena montażu, utrudniona rozbudowa, tylko do małych instalacji z małym zapotrzebowaniem
 • miedź – bardzo wysoka cena materiału, szybki montaż wymagający specjalistycznych zgrzewarek
 • aluminium – wysoka cena materiału, bardzo szybki montaż, pełna szczelność instalacji, brak korozji, łatwość rozbudowy
 • stal ocynkowana – umiarkowana cena materiału, czasochłonny montaż, wymaga uszczelniania łączonych elementów
 • rury stalowe – najtańszy materiał, łatwy lecz czasochłonny montaż, materiał wysoce korodujący, zanieczyszcza sprężone powietrze


Instalacje pneumatyczne Coprax

Powszechnie stosowany do budowy instalacji sprężonego powietrza jest system Coprax Prandelli. Jest to system instalacji wykonany z polipropylenu COPRAX, a poszczególne elementy są łączone metodą zgrzewaną. Do prawidłowego wykonania instalacji pneumatycznej konieczne są projesjonalne zgrzewarki (możliwość wypożyczenia).

Zastosowanie systemu Coprax

 • Idealne rozwiązanie dla instalacji pneumatycznych
 • Doprowadzanie zimnej oraz ciepłej wody użytkowej
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Nadają się do instalacji przemysłowych oraz okrętowych

Zalety instalacji zgrzewanych Coprax

 • Odporność na korozję
 • Niskie przewodnictwo cieplne
 • Niski poziom hałasu instalacji
 • Odporność na prądy błądzące
 • Prosty i łatwy montaż
coprax


Instalacje pneumatyczne KAN-therm Press

System KAN-therm Press to innowacyjny i nowoczesny system instalacyjny, który składaja się z rur polietylenowych wielowarstwowych oraz kształtek (wykonanych z tworzywa lub mosiądzu). Zakres średnic kształtek w tego typu instalacji to Ø 16-63 mm, natomiast rury dostępne są w średnicach Ø 14-63 mm.

Zastosowanie systemu KAN-therm Press

 • wewnętrzne instalacje wodociągowe (ciepła i zimna woda)
 • instalacji chłodzenia, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
 • instalacje przemysłowe

Zalety systemu KAN-therm Press

 • 50-cio letnia trwałość eksploatacyjna
 • uniwersalność zastosowań rur wielowarstwowych
 • bardzo mała wydłużalność cieplna rur
 • całkowity brak dyfuzji tlenu do wody
 • odporność na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem
 • obojętność fizjologiczna i mikrobiologiczna w instalacjach wody pitnej
 • prosty i łatwy montaż
 • materiały przyjazne dla środowiska
kan therm press


Problemy z instalacją sprężonego powietrza

Głównymi czynnikami spadku ciśnienia są: spadki powstające w urządzeniach odbiorczych, poprzez nieodpowiednie dobranie przewodu giętkiego, w wyniku tarcia na długości rurociągu oraz spadku na armaturze, przy zwężeniach i zmianach kierunku.

Najczęściej popełnianymi błędami jest nieuwzględnianie perspektyw rozwoju, które dotyczą dokładania urządzeń zużywających sprężone powietrze, brak szybkiej rekonfiguracji w razie znalezienia uchybień lub przeprowadzania remontów instalacji oraz utrudnione umieszczanie zaworów lub elementów, które trzeba często wymieniać. Również brak zwracania uwagi na opory przepływu powietrza na armaturze czyli na łączeniach, rozdzielaczach oraz kolankach.

Jesteśmy akredytowanym doradcą SPEKTRUM:


Profesjonalne doradztwo

Profesjonalizm

nasi specjaliści
fachowo doradzą i pomogą

Szybka realizacja

Szybka realizacja

automatyczne płatności
oraz przesyłka kurierska

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości

przed wprowadzeniem
produkty są testowane

© 2018 pneumatyka.eu